Mai Duc Hai

Tôi là Mai Đức Hải người tham vấn nội dung cho Thăng Long Đạo Quán với hơn 10 năm nghiên cứu về các lĩnh vực Phong Thủy & Mệnh Lý như: Xem Mệnh qua bộ môn Bát Tự và Tử Vi. Xem Phong Thủy Âm Dương Trạch qua Huyền Không Phi Tinh và Huyền Không Đại Quái. Chuyên gia hàng đầu chịu trách nhiệm chuyên môn của Thăng Long Đạo Quán. Website: https://thanglongdaoquan.vn/author-mai-duc-hai/ Facebook: https://www.facebook.com/maiduchai.phongthuy Tiktok: https://www.tiktok.com/@phongthuymaiduchai Youtube: https://www.youtube.com/@phongthuymaiduchai Google Map: https://maps.app.goo.gl/LAbui4FhFK1thna5A Twitter: https://twitter.com/ptmaiduchai Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/phongthuymaiduchai Pinterest: https://www.pinterest.com/maiduchaiphongthuy/

Listen on:

  • Podbean App
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Podchaser
  • BoomPlay

Episodes

Mai Duc Hai

Monday Dec 11, 2023

Monday Dec 11, 2023

Tôi là Mai Đức Hải tham vấn nội dung cho Thăng Long Đạo Quán với hơn 10 năm nghiên cứu về Bát Tự, Tử vi, phong thủy huyền không phi tinh

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320